enviroment_1
enviroment_2
פיוריטק –  הינו מוצר ייחודי טבעי לחלוטין, על בסיס ורמיקולייט, המצטיין בתכונות הספיגה והספיחה שלו. כחלק מדאגה הולכת וגוברת לשמירה על בטיחות הסביבה ואיכות הסביבה, הפיוריטק הינו חובה בערכת בטיחות וערכת חירום בבתי חולים, במעבדות ובכל אתר, מפעל, רכב המאחסנים ,משתמשים או מובילים חמרים מסוכנים.‬
 
הפיוריטק מצויין לשימוש באריזת חמרים מסוכנים:לריפוד והגנה פיסית ולספיגה במקרה של דליפה.

‫אגריקל מספקת את הפיוריטק בתפזורת בשקים, בשרוולים באורכים שונים או בכריות.
 
 
 
לצפיה בדף המוצר לחץ כאן
 
 
pdf