puritec_11

P_side-pics

.

 
 
 
 
פיוריטק
פיוריטק הינו מוצר טבעי לחלוטין המיוצר מהסלע הוולקני וורמיקולייט.
פיוריטק מצטיין בתכונותיו כסופגן וכסופחן.
אגריקל מספקת פיוריטק  V-1, V-2, V-3   לפי דרישת הלקוחות
הפיוריטק איכותי וכושר הספיגה שלו הוא בין 300% - 500% משקלי.

ניתן לקבלו בתפזורת, בשרוולים או בכריות.

לטיפול במקרי חירום של דליפת חומרים מסוכנים
לטיפול בשפכים תעשייתיים
להרחקת מתכות כבדות, חומרים רדיואקטיביים וסולבנטים
כמצע אריזה לשינוע נוזלים מסוכנים
להרחקת מזהמים מגזי פליטה
לספיגת נזילות שמנים בתעשייה ובמקווי מים
להגנה מפני אש
 
 
 
pdf
 
 
pdf